۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

رشد و پیشرفت مثل آب برای مجموعه ما حیاتی بوده و هست!

ما که کارمان تنها فروش و اجاره تجهیزات بود، تبدیل شدیم به مجموعه‌ای که واحد تعمیرات و واحد صدابرداری را در دل خود می‌بیند!

و «گالری صوتی فدک» تبدیل شد به «مجموعه صوتی فدک».