۱۳۸۹

عشق آغاز شد!

همیشه می‌گویند از تو حرکت، از خدا برکت؛ و ما هم حرکت را آغاز کردیم.

شروعی با عشق و علاقه به صدا و سیستم‌های صوتی، آن هم از یک مغازه ۱۵متری!

و این‌گونه بود که با اسم «گالری صوتی فدک» در استان اصفهان شروع به کار کردیم!