کابل حلقه ای

کابل ها و کانکتورهای صوتی که برای انتقال صوت استفاده می شوند، از اهمیت ویژه ای برخورداراند. که در مدلهای مختلفی تولید و استفاده می شوند.
کیفیت کابل و کانکتور، ارتباط مستقیمی با شفافیت و کیفیت صوت دارد، چرا که اگر کیفیت کابل نامرغوب باشد، میتواند صدا را با نویز و کیفیت نامطلوب انتقال دهد.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش دادن همه 3 نتیجه