اسپیکر پسیو

در حال نمایش 5 نتیجه

اسپیکر های پسیو به اسپیکر هایی میگویند که فاقد آمپلی فایر داخلی هستند و تنها شامل اسپیکر و مدار کراس اور (crossover) برای تقسیم صدا بین باند ها می باشد. و برای پخش صدا نیاز به یک آمپلی فایر خواهند داشت.
……………………………………………………
تفاوت اسپیکر های اکتیو و پسیو :

_ باند های اکتیو نیازی به میکسر و آمپلی فایر مجزا ندارند.
_ وزن اسپیکرهای پسیو نسبت به اسپیکر های اکتیو کمتره. (به دلیل نداشتن آمپ داخلی)
_ قیمت اسپیکر های اکتیو نسبت به اسپیکر پسیو بالاتر می باشد.
_ در اجرا های زنده، اسپیکر های اکتیو را می توان به راحتی برای مانیتورینگ استفاده کرد. درحالی که استفاده از اسپیکر های پسیو به عنوان مانیتور، احتمال فیدبک اسپیکر را افزایش می دهد.
قابلیت افزایش اسپیکر های اکتیو بدون در نظر گرفتن آمپلی فایر ها و اسپیکر های دیگر.

اطلاعات بیشتر ...