مشتریان محترم می توانند در صورت نیاز به ثبت و یا پیگیری شکایات از طریق ایمیل fadaksoundir@gmail.com و یا از طریق تماس تلفنی یا پیام متنی با شماره  09132007849  شکایت خود را ثبت و یا پیگیری نمایند.